Aarhus Børne-Ungdomspsykiatri

  • Velkommen hos speciallæge i børne-ungdomspsykiatri Lene Ruge Møller

  • Ventetider og ferie vil fremgå på Sundhed.dk under speciallæger.
    Ferie i uge 42, 2017.
  • Medicinspørgsmål rettes til egen læge eller vagtlæge i ferieperioder. Samme gælder akut opståede tilstande.
  • Patienter som er henvist til klinikken skal oprettes til emailkonsultation, tider, spørgeskema  mm sendes den vej.

Link til e-mail konsultation

Løsningen med indlogning via forældres NemID er nu i drift.
For børn logges ind med forældres/værges NemID. VIGTIGT: efter du er logget på, skift til barnets cpr-nr under menupunkt Forældre/Værge.                                                    Fra 15 år bruges barnets eget NemID.
Obs. tilknytning af børns cprnr. til forældre trådte først endelig i kraft i marts 2004, børn født tidligere, men stadig under 15 år, kan endnu ikke logges. ind. Hvis I i den aldersgruppe får beskeden, at I ikke er forældre til barnet, kontakt da borgerservice og bed om, at de laver en manuel sammenkobling mellem jer og jeres barn i cpr-registeret.

Psykiatrisk udredning og behandling af skolebørn og unge

Jeg har speciale inden for ADHD, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, Tourette Syndrom, adfærdsforstyrrelser. Jeg arbejder også med børn og unge med angst, depression, OCD og autisme.