Aarhus Børne-Ungdomspsykiatri

  • Velkommen hos speciallæge i børne-ungdomspsykiatri Lene Ruge Møller

  • Ventetider og ferie vil fremgå på Sundhed.dk under speciallæger.

  • Medicinspørgsmål rettes til egen læge eller vagtlæge i ferieperioder. Samme gælder akut opståede tilstande.
  • Patienter som er henvist til klinikken skal oprettes til emailkonsultation, tider, spørgeskema  mm sendes den vej.

Link til e-mail konsultation

Virker linket ikke, skal du enten genindlæse denne side, eller kopiere:https://gangweb.ganglion.dk/leneruge/

Løsningen med indlogning via forældres NemID er nu i drift.
For børn logges ind med forældres/værges NemID. VIGTIGT: efter du er logget på, skift til barnets cpr-nr under menupunkt Forældre/Værge. 

Fra 15 år bruges barnets eget NemID.
Obs. tilknytning af børns cprnr. til forældre trådte først endelig i kraft i 2004, så der mistænkes at kunne opleves problemer med indlogning når barnets alder er 13-14 år – sådanne indlognings-afvisninger vil vi meget gerne have besked om.

 

Psykiatrisk udredning og behandling af skolebørn og unge

Jeg har speciale inden for ADHD, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, Tourette Syndrom, adfærdsforstyrrelser. Jeg arbejder også med børn og unge med angst, depression, OCD og autisme.